JavaScript Mülakat Soruları: Temel Seviyeden İleri Seviyeye- Part 1

JavaScript logo

JavaScript Mülakat Soruları, web geliştiriciliği/front-end alanında iş bulmak isteyenlerin önündeki en büyük dönemeçlerden biri. Bu yazıda, karşımıza çıkma olasılığı yüksek olan JavaScript mülakat sorularını paylaşacağım. Bu sorular, JavaScript’in temel yapısından, prototiplerden, kapanışlardan, asenkron programlamadan ve daha birçok konudan oluşuyor. Bu sorulara nasıl yanıt vereceğimizi ve mülakatlarda nasıl daha iyi bir performans göstereceğimizi öğreneceğiz. Bu yazı, JavaScript mülakat soruları serisinin ilk bölümü. Devamı gelecek, takipte kalın! Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden sorularımıza ve yanıtlarına geçelim.


Soru 1

let a = 5
let A = 10
console.log(A);

Burada bizden istenen A değişkeninin konsola yazdırılması durumunda konsolda ne göreceğimizdir. JavaScript’te büyük harf-küçük harf duyarlılığı vardır. Bu yüzden aslında “a” değişkeni ile “A” değişkeni birbirinden farklıdır. Dolayısıyla konsolda 10 çıktısını görürüz.


SORU 2

let K50 = "Selam!"
console.log(K50);

let 50K = "Naber?"
console.log(50K);

Yukarıdaki kodları ayrı ayrı konsola yazdığımız ilk olarak “Selam!” çıktısını görürüz. Ardından ikinci kod parçasını yazdığımızda ise bir hata ile karşılaşırız. Hata mesajı şöyle olur: “Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token”. Bunun sebebi JavaScript’te değişken isimlerinin sayı ile başlayamamasıdır. let 50K değişkeni geçerli bir değişken tanımlaması değildir.


SORU 3

let fruit;
console.log(fruit);

“fruit” adında bir değişken ismi belirledik ancak buna herhangi bir değer atamadık. Bundan dolayı konsolda “undefined” çıktısını görürüz.


SORU 4

"let number = 11";
console.log(number);

Konsolda “number is not defined” diye bir uyarı görürüz çünkü belirlediğimiz değişkeni parantez içine aldık, bu da derleyicinin bu ifadeyi doğrudan bir string olarak okumasına neden oldu. Yani number değişkenini derleyici bulamamış oldu.


SORU 5

const order = 5;
order += 3;
console.log(order);

Konsolda “Assignment to constant variable.” hatasını görürüz çünkü “order” değişkenine sabit bir değer atadık(const) ve bunu da 3 artırmaya çalıştık. (+= ifadesi artır ve eşitle anlamına gelir.) JavaScript’te sabit değer atadığımız değişkenleri değiştiremeyiz.


SORU 6

let competitor = 100;
competitor = competitor + 10;
console.log(Competitor);

JavaScript’te büyük harf/küçük harf duyarlılığı olduğu için konsola yazdırılmaya çalışılan “Competitor” ifadesi hata mesajı döndürecektir. Çünkü “Competitor” adında bir değişken yoktur. “Competitor is not defined” hatasını alırız.


SORU 7

let myNumber = 10/1000;
console.log(myNumber);
console.log(typeof(myNumber));

myNumber değişkeninin sonucu 0.01. Ardından bu değişkeni konsola yazdırırız. Sonra da konsola yazdırdığımız bu değişkenin tipini(type) konsola yazdırırız ki bu da number olur. Sonuçta 0.01, “number” tipli bir değerdir.


SORU 8

let name = "Şekip";
name = 11;

console.log(name);
console.log(typeof(name));

“name” adında bir değişken belirledik ve değerini “Şekip” olarak ayarladık. Sonrasında name değişkenini 11 olarak değiştirdik. Konsolda önce name değişkeninin en sonki değerini görürüz ki bu 11 olur. Ardından da bu değişkenin tipini(type) konsola yazdırırız. Bu da “number” olur.


SORU 9

let number1 = 20;
console.log(number1 >= 0);

number1 = -20;
console.log(number1 >= 0);

“number1” değişkeninin değerini 20 olarak belirledik. Ardından konsola 20 değerinin 0’dan büyük olup olmadığını denetleyen bir koşul ifadesi yazdık. 20 değeri 0’dan büyük olduğu için konsolda true çıktısını görürüz. Hemen altta yer alan ikinci ifadede number1 değişkeninin değerini -20 olarak değiştirdik. Konsola -20 değerinin 0’dan büyük olup olmadığını denetleyen bir ifade yazdık. -20 değeri 0’dan büyük olmadığı için bu sefer false çıktısını görürüz. Sonuç olarak önce true, ardından da false çıktısını konsolda görürüz.


SORU 10

let value1 = true;
let value2 = 41;

console.log(value1);
console.log(value2);

“value1” değişkenimizin değeri true, value2 değişkenimizin değeri ise 41. Her ikisinin de tipini (type) konsola yazdırdık. value1 değişkeninin değeri true olduğu için konsolda boolean bir değer olan true çıktısını görürürüz. (Boolean değerler true ve false’tur.) value2 ise number tiplidir. Bu yüzden konsolda 41 çıktısını görürüz.


Bu yazıda JavaScript mülakat sorularını işledik. İlk partı bu yazıyla bitirdik. JavaScript mülakat serisinin devamı gelecek. Diğer tüm rehberler için blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Belli bir front-end teknoloji rehberi arıyorsanız HTML, CSS ve React alt kategorilerini de ziyaret edebilirsiniz.

7 thoughts on “JavaScript Mülakat Soruları: Temel Seviyeden İleri Seviyeye- Part 1”

  1. Geri bildirim: JavaScript Mülakat Soruları - Part 2

  2. Geri bildirim: JavaScript Mülakat Soruları: TemelDEN İleri Seviyeye – Part 3 - Frontçu Abi

  3. Geri bildirim: JavaScript Mülakat Soruları - Temelden İleri Seviyeye - Part 4

  4. Geri bildirim: JavaScript Mülakat Soruları - Temelden İleri Seviyeye : Part 5

  5. Geri bildirim: HTML Meta Etiketleri: Web Sayfalarımızı Nasıl Tanımlarız? - Frontçu Abi

  6. Geri bildirim: JavaScript Mülakat Soruları: Temelden İleri Seviyeye – Part 8 - Frontçu Abi

  7. Geri bildirim: JavaScript Mülakat Soruları: Temelden İleri Seviyeye – Part 7 - Frontçu Abi

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top